Rozjazdy z nieliniową krzywizna toru zwrotnego dla różnych prędkości jazdy pociągów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozjazdy z nieliniową krzywizna toru zwrotnego dla różnych prędkości jazdy pociągów

Abstrakt

W pracy podjęto kwestię kształtowania zmiennej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań dynamicznych jako modelowe przyjęto rozwiązanie nie posiadające w strefie środkowej łuku kołowego, lecz składające się z dwóch stref krzywizny nieliniowej o jednakowej długości z zerowymi wartościami krzywizny w punktach skrajnych. Dokonano wyboru najkorzystniejszego rodzaju krzywizny z punktu widzenia warunków kinematycznych. Przedstawiono analityczny zapis krzywizny i kąta nachylenia stycznej na długości toru zwrotnego oraz współrzędnych kartezjańskich tegoż toru. Uzyskane zależności teoretyczne zostały poddane weryfikacji obliczeniowej. Wykorzystano je do wyznaczenia parametrów geometrycznych kilku rozjazdów o nieliniowej krzywiźnie toru zwrotnego dla przyjętych prędkości jazdy pociągów na tym torze. Kierowano się przy tym kryterium minimalizacji długości całego rozjazdu przy zadanej rzędnej końcowej jego toru zwrotnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Kolejnictwa nr 62, strony 33 - 41,
ISSN: 0552-2145
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Koc W.: Rozjazdy z nieliniową krzywizna toru zwrotnego dla różnych prędkości jazdy pociągów// Problemy Kolejnictwa. -Vol. 62., nr. 181 (2018), s.33-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi