Rozlewy na morzu w praktyce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozlewy na morzu w praktyce.

Abstrakt

Omówiono kilka poważnych awarii jakie zdarzyły się w ostatnim czasie, w wyniku których do środowiska morskiego przedostała się znaczna ilość produktów ropopochodnych. Przeanalizowano warunki rozprzestrzeniania się rozlewu i określono jego zakres oddziaływania. Opisano podjęte działania oraz zamieszczono dane dotyczące wielkości strat, użytego sprzętu oraz czasu trwania akcji ratunkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
OIKOS strony 25 - 32,
ISSN: 0030-1299
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi