Różnice kulturowe w marketingu międzynarodowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Różnice kulturowe w marketingu międzynarodowym

Abstrakt

W artykule przybliżono pojęcie kultury i jej części składowych, oraz wyjaśnioniono i zilustrowano to, w jaki sposób czynniki kulturowe determinują decyzje w marketingu międzynarodowym. Rozważania teoretyczne zilustrowano krótką analizą między kulturowej strategii promocyjnej marki Absolut Vodka. Artykuł został podzielony na cztery części. Pierwsza poświęcona definicji kultury, wyodrębnieniu jej elementów i zmiennych. Druga zawierająca wyjaśnienie i zilustrowanie tego, w jaki sposób czynniki kulturowe determinują decyzje z zakresu zarządzania i marketingu. Trzecia poświęcona reklamie międzykulturowej. Czwarta przedstawia krótką analizę sposobu uwzględniania różnic międzykulturowych w promocji szwedzkiej wódki Absolut, która to marka pozostając globalną, jednocześnie wykazuje szczególną wrażliwość na różnice kulturowe w skali lokalnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania strony 125 - 143
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Skupna O., Waszczyk M.: Różnice kulturowe w marketingu międzynarodowym// Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania/ ed. red. nauk. Janina Kubka ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Zakład Nauk Filoficznych. WZiE PG, 2006, s.125-143
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 577 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi