Rozpoznawanie obrazów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozpoznawanie obrazów

Abstrakt

W książce przedstawiono teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania rozpoznawania obrazów. Opisano klasyfikatory statystyczne i metody ich uczenia. Dużo miejsca poświęcono zastosowaniu analizy dyskryminacyjnej w rozpoznawaniu obrazów, opisano nowe sformułowania dwuklasowego i wieloklasowego kryterium Fishera. Przeprowadzono szeroką dyskusję różnych przypadków szczególnych, które wynikają z wymienionych kryteriów. Następnie opisano iteracyjną metodę uczenia klasyfikatora ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne znaczenie algorytmu uczenia optymalnego dla klasyfikatorów liniowych i nieliniowych. Alternatywnym podejściem do uczenia iteracyjnego jest zastosowanie klasyfikatorów minimalnoodległościowych. Na przykładach zilustrowano graficznie tworzone obszary decyzyjne i przeprowadzono dyskusję własności różnych metryk. Ostatni rozdział poświęcony jest metodom uczenia i klasyfikacji obrazów o strukturze macierzowej. Opisano adaptację trzech grup metod do uczenia i klasyfikacji takich obrazów.

Witold Malina, Maciej Smiatacz. (2010). Rozpoznawanie obrazów, -.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - dzieło zbiorowe /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Malina W., Smiatacz M.: Rozpoznawanie obrazów. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2010. ISBN 978-83-60434-73-4

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi