Rozpoznawanie ruchu rąk oraz chodu pacjentów na podstawie analizy sygnałów pochodzących z trójosiowych czujników przyspieszenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozpoznawanie ruchu rąk oraz chodu pacjentów na podstawie analizy sygnałów pochodzących z trójosiowych czujników przyspieszenia

Abstrakt

W pracy przedstawiono eksperymenty związane z automatyczną klasyfikacją i rozpoznawaniem aktywności pacjentów z chorobą Parkinsona. W szczególności opisano algorytmy, mające na celu rozpoznawanie dwóch kategorii ruchu: ruchu rąk oraz chodu. Aktywności te wykrywane są na podstawie analizy sygnałów pochodzących z trójosiowych akcelerometrów umieszczonych na ciele osoby badanej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 215 - 218,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kupryjanow A., Kostek B.: Rozpoznawanie ruchu rąk oraz chodu pacjentów na podstawie analizy sygnałów pochodzących z trójosiowych czujników przyspieszenia // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., (2010), s.215-218
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi