Rozproszona dostawa usług systemowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozproszona dostawa usług systemowych

Abstrakt

Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań regulacyjnych: rozproszonych wytwórców, odbiorców, prosumentów lub układów wykorzystujących zasobniki energii. Za najważniejsze próby, omówione w referacie, należy uznać: - rozwiązania organizacyjne tworzenia grup bilansujących lub wirtualnych elektrowni, - wykorzystanie działań regulacyjnych odbiorców (np. w ramach DSM/DSR), - poszukiwanie efektywnych technologii magazynowania energii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 29 - 35,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Rozproszona dostawa usług systemowych// Rynek Energii. -., nr. 2 (129) (2017), s.29-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi