ROZPROSZONY SYSTEM KOMUNIKACJI I NADZORU DLA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ – PROJEKT STRADAR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ROZPROSZONY SYSTEM KOMUNIKACJI I NADZORU DLA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ – PROJEKT STRADAR

Abstrakt

System STRADAR to wynik realizacji projektu, którego gestorem jest MO SG. Był on współfinansowany przez NCBiR. W artykule opisano system, przedstawiając ogólną koncepcję, architekturę, elementy funkcjonalne i realizację oprogramowania zainstalowanego w tych elementach. Krótko scharakteryzowano także testy, jakim poddano system, który na tym etapie – jako całość – osiągnął VII poziom gotowości technologii.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 108 - 113,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Blok M., Czaplewski B., Litka J. A., Młynarczuk M., Narloch M., Sac M.: ROZPROSZONY SYSTEM KOMUNIKACJI I NADZORU DLA MORSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ – PROJEKT STRADAR// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., iss. 5 (2019), s.108-113
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2019.5.1
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi