Rozproszony system wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów Sterowania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozproszony system wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów Sterowania.

Abstrakt

W artykule przedstawiono system wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów sterowania sterami strumieniowymi. Zaimplementowany system składa się z czterech niezależnych programów komputerowych (agentów), które poprzez realizację unikalnych algorytmów oraz wzajemną komunikację dobierają odpowiednią strukturę i elementy układu sterowania oraz po przeprowadzeniu badań symulacyjnych dokonują oceny jakości otrzymanego rozwiązania projektowego.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 181 - 184,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Arendt R., Spychalski P.: Rozproszony system wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów Sterowania.// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 51 (2016), s.181-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi