ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ SKUTKÓW DUŻYCH KATASTROF KOLEJOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ SKUTKÓW DUŻYCH KATASTROF KOLEJOWYCH

Abstrakt

Przy ciągle rosnącej wielkości kolejowych przewozów towarowych z udziałem materiałów niebezpiecznych, coraz większego znaczenia nabiera bezpieczeństwo tych przewozów. W przypadku katastrofy należy minimalizować jej skutki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zostanie rozpoznany mechanizm rozprzestrzeniania się skutków katastrofy z udziałem materiałów niebezpiecznych. Pomocne tu jest modelowanie tych zjawisk.

Cytowania

 • 1

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 78 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej wydanie 25, strony 301 - 310,
ISSN: 1897-4007
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Mieloszyk E., Milewska A., Grulkowski S.: ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ SKUTKÓW DUŻYCH KATASTROF KOLEJOWYCH// Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej. -., iss. 25 (2017), s.301-310
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.21008/j.1897-4007.2017.25.23
Bibliografia: test
 1. Ilość kolejowych przewozów towarowych z udziałem materiałów niebezpiecz- nych ciągle rośnie. W wyniku katastrof z udziałem materiałów niebezpiecznych mo- że dochodzić np. do pożarów, do skażenia powietrza, gruntu, wody. Katastrofy z udziałem materiałów niebezpiecznych są przyczyną wielu nieszczęść, śmiertelnych zatruć, poparzeń itp. W przypadku katastrofy należy minimalizować jej negatywne skutki. Znajomość właściwości i przebiegu zjawisk towarzyszących katastrofom kolejowym są pomocne przy ograniczaniu ich skutków. Właściwości zjawisk towa- rzyszących analizowanym katastrofom dobrze oddają ich modele matematyczne. otwiera się w nowej karcie
 2. Bicadze A. W., Równania fizyki matematycznej, PWN, 1984.
 3. Borysiewicz M., Kacprzyk W., Oceny ryzyka w transporcie kolejowym materiałów niebezpiecznych. Cz. II -modele obliczeniowe. Ochrona Środowiska i Zasobów Na- turalnych, nr 54, 2012, 59-85.
 4. Burstyn I., Kromhout H., Johansen C., Langard S., Kauppinen T., Shaham J., Ferro G., Boffetta P., Bladder cancer incidence and exposure to polycyclic hydrocarbons among asphalt pavers, Occup Environ Med., 2007, 64(8), 520-526. otwiera się w nowej karcie
 5. Edwards R., Functional analysis. Theory and applications, New York, 1965.
 6. Evans L. C., Partial Differential Equations, American Mathematical Society, 1998 (PWN, 2002).
 7. Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M., Feynmana wykłady z fizyki, PWN, 2001. otwiera się w nowej karcie
 8. Gheorghe A.V., Birchmeier J., Vamanu D., Papazoglou I., Kröger W.: Comprehen- sive risk assessment for rail transportation of dangerous goods: a validated platform for decision support, Reliability Engineering and System Safety, 88 (2005), 247-272. otwiera się w nowej karcie
 9. Holnicki P., Kałuszko A., Żochowski A.: A microcomputer implementation of air quality forecasting system for urban scale. Microcomputer Applications, 13, No. 2, 1994, str. 76 -84.
 10. Mieloszyk E., Nieklasyczny rachunek operatorów w zastosowaniu do uogólnionych układów dynamicznych. Wydawnictwo PAN, Gdańsk 2008.
 11. Milewska A., A solution of non-linear differential problem with application to select- ed geotechnical problems, Archives of Civil Engineering. 1230-2945. Vol. 57, iss. 2 (2011), s. 187-197. otwiera się w nowej karcie
 12. Roskam G. D., Comans R. N. J. : Availability and leaching of polycyclic aromatic hydrocarbons: Controlling processes and comparison of testing methods. Waste Ma- nagement (Elsevier), 2009, Vol.29, p.136-142. otwiera się w nowej karcie
 13. Świdziński W., Mierczyński J.: Badania laboratoryjne zjawiska podatności cyklicznej w nawodnionym gruncie niespoistym. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 4, 2009, s. 271-280.
 14. Tihonow A. N., Samarski A. A., Równania fizyki matematycznej, PWN, 1963.
 15. Węsierski T., Majder-Łopatka M.: Wykolejenie się wagonów kolejowych z chlorem w Białymstoku. Analiza zdarzenia i możliwych scenariuszy. Bezpieczeństwo i Tech- nika Pożarnicza, Vol. 26 Issue 2, 2012, 71-80.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi