Rozwiązania cyfrowe służące eliminacji nieprawidłowości w przedsiębiorstwie świadczącym usługi komunalne - ocena przypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwiązania cyfrowe służące eliminacji nieprawidłowości w przedsiębiorstwie świadczącym usługi komunalne - ocena przypadku

Abstrakt

W rozdziale niniejszym poruszono zagadnienie występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa komunalnego i możliwości ich eliminacji poprzez udoskonalenie istniejących w przedsiębiorstwie rozwiązań opartych na wykorzystaniu technologii cyfrowych. Celem badań była analiza nieprawidłowości wykazanych po okresowych audytach i kontrolach w wybranych obszarach krytycznych i określenie możliwości zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa komunalnego przez technologie cyfrowe, a także ocena odporności systemu obiegu informacji i archiwizacji dokumentów na potencjalne błędy lub nadużycia jego użytkowników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Kosiedowski W.: Rozwiązania cyfrowe służące eliminacji nieprawidłowości w przedsiębiorstwie świadczącym usługi komunalne - ocena przypadku// Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 2/ : , 2020, s.697-706
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi