Rozwiązania szczególne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwiązania szczególne

Abstrakt

W wyjątkowo skomplikowanych układach geometrycznych krzyżujących się dróg, w trudnych warunkach lokalizacyjnych połączonych z asymetrycznym obciążeniem węzła ruchem, nie można zastosować klasycznych rozwiązań symetrycznych. Wówczas powinny być stosowane szczególne rozwiązania, uwzględniające specyfikę lokalnych warunków topograficznych, istniejącej zabudowy oraz rozkładu potoków ruchu. W opracowaniu opisano zagadnienia dotyczące rozwiązań szczególnych takie jak: zespoły węzłów, węzły z podłączeniem dróg podrzędnych, deformacje węzłów, węzły przedmostowe, włączenia autostrad do układu miejskiego oraz techniki poboru opłat na drogach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Węzły drogowe i autostradowe
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Krystek R.: Rozwiązania szczególne// Węzły drogowe i autostradowe/ ed. red. pr. zbior. R. Krystek. Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączn., 2008,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi