ROZWIĄZANIE PRZEGRODY WIBROIZOLACYJNEJ W BUDYNKU ZABYTKOWYM NARAŻONYM NA DRGANIA WYWOŁANE RUCHEM KOŁOWYM I SZYNOWYM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ROZWIĄZANIE PRZEGRODY WIBROIZOLACYJNEJ W BUDYNKU ZABYTKOWYM NARAŻONYM NA DRGANIA WYWOŁANE RUCHEM KOŁOWYM I SZYNOWYM

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis usterek murów zabytkowego budynku użyteczności publicznej, który uległ dalszej degradacji w czasie, głównie w wyniku oddziaływania drgań komunikacyjnych. Budynek pochodzący z początku XX wieku został zrealizowany jako obarczony niedoskonałościami projektowymi i wykonawczymi, a drgania komunikacyjne spowodowały dodatkowo pogorszenie stanu technicznego obiektu. W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej penetracji drgań powstających w wyniku obciążenia ruchem pojazdów kołowych i szynowych oraz rozwiązanie projektowe zabezpieczania konstrukcji budynku przed destrukcyjnym wpływem drgań poziomych przenoszonych w poziomie gruntu w strefie przypowierzchniowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 408 - 411,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wilde K., Rucka M., Chróścielewski J., Niedostatkiewicz M.: ROZWIĄZANIE PRZEGRODY WIBROIZOLACYJNEJ W BUDYNKU ZABYTKOWYM NARAŻONYM NA DRGANIA WYWOŁANE RUCHEM KOŁOWYM I SZYNOWYM// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2013), s.408-411
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi