Rozwiązywanie w zakresie ochrony prawnej konsumentów w prawie polskim na tle standardów przyjętych w Unii Europejskiej - zagadnienia wybrane - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwiązywanie w zakresie ochrony prawnej konsumentów w prawie polskim na tle standardów przyjętych w Unii Europejskiej - zagadnienia wybrane

Abstrakt

W artykule przedstawiono definicję pojęcia konsument na gruncie prawa europejskiego i prawa polskiego. Omówiono historię polityki ochrony konsumentów w polskim i europejskim porządku prawnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Prawne i społeczne otoczenie menedżera u progu wejscia do Unii Europejskiej strony 64 - 74
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Werno-Zadroga I.: Rozwiązywanie w zakresie ochrony prawnej konsumentów w prawie polskim na tle standardów przyjętych w Unii Europejskiej - zagadnienia wybrane// Prawne i społeczne otoczenie menedżera u progu wejscia do Unii Europejskiej/ ed. E. Grzegorzewska-Mischka Gdańsk: Zakł. Praw. Gosp. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań., 2003, s.64-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi