Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego

Abstrakt

Artykuł odnosi się do terminu marketingu terytorialnego analizowanego pod kątem specyficznych własności, które można mu przypisać. Zarysowuje przyczyny i proces wyodrębniania, a także wskazuje miejsce marketingu terytorialnego w odniesieniu do najnowszej koncepcji marketingu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej strony 87 - 92,
ISSN: 1731-2639
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Rozwój koncepcji marketingu terytorialnego// Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. -., nr. 1 (2002), s.87-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi