Rozwój materiałów tytanowych na implanty aloplastyczne = Development of Ti-based materials for alloplastic implants - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój materiałów tytanowych na implanty aloplastyczne = Development of Ti-based materials for alloplastic implants

Abstrakt

The article is aimed at demonstraiting the previous results and current research work in the area made by Advanced Biomaterials Research Group at the Faculty of Mechanical Engineering. The paper concentrated on the developement of Ti-based biomaterials with improved biocompatibility and bioactivity.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Materiałowa nr 3, strony 743 - 746,
ISSN: 0208-6247
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Sobieszczyk S., Świeczko-Żurek B.: Rozwój materiałów tytanowych na implanty aloplastyczne = Development of Ti-based materials for alloplastic implants// Inżynieria Materiałowa. -Vol. 3., nr. nr 3(175) (2010), s.743-746
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi