Rozwój metod pomiaru rezystancji udarowej uziemień na podstawie prac prowadzonych w Politechnice Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój metod pomiaru rezystancji udarowej uziemień na podstawie prac prowadzonych w Politechnice Gdańskiej

Abstrakt

Przedstawiono historię prac związanych z pomiarami rezystancji uziemień prowadzonych w Politechnice Gdańskiej od połowy ubiegłego wieku. Omówiono metodę pomiaru, stosowane mierniki, konfigurację obwodu i definicję rezystancji uziemienia mierzonej przy prądach impulsowych o czasie czoła zbliżonym do udaru piorunowego. Porównano wyniki pomiarów uziemień metodami statyczną i udarową. Wprowadzony współczynnik udaru jako stosunek obu wielkości jest wskaźnikiem zachowania się uziemienia podczas wyładowania atmosferycznego. Metoda udarowa pozwala mierzyć uziemienia odgromowe, zarówno linii elektroenergetycznych jak również obiektów kubaturowych, bez rozłączania przewodów odprowadzających.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2008 : XVIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku. strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wojtas S., Galewski M., Wołoszyk M.: Rozwój metod pomiaru rezystancji udarowej uziemień na podstawie prac prowadzonych w Politechnice Gdańskiej// Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2008 : XVIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku./ Gdańsk: Wydaw. WEiA PG, 2008, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi