Rozwój portali internetowych w Polsce jako ogólnodostępnej bazy informacji i wiedzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój portali internetowych w Polsce jako ogólnodostępnej bazy informacji i wiedzy

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono, jaką drogę przeszły polskie portale z wysoce niedochodowych przedsiębiorstw, do przedsiebiorstw generujących zysk, a jednocześnie jak zmieniła sie oferta poszczególnych portali w zakresie udostępniania informacji i wiedzy oraz świadczenia innych usług.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRZEGLĄD ORGANIZACJI strony 39 - 42,
ISSN: 0137-7221
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Wilczewski S.: Rozwój portali internetowych w Polsce jako ogólnodostępnej bazy informacji i wiedzy// PRZEGLĄD ORGANIZACJI. -., nr. nr 6 = 797 (2006), s.39-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi