Rozwój racjonalnej energetyki z wykorzystaniem absorpcyjnych pomp ciepła - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój racjonalnej energetyki z wykorzystaniem absorpcyjnych pomp ciepła

Abstrakt

Przedstawiono analizę rozwoju energetyki w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz przesłanki ekonomiczne. W rozwój ten wpisują się agregaty absorpcyjne. Zaprezentowano efektywność ekonomiczną rozwiązań oraz potrzebę wykorzystania urządzeń absorpcyjnych w układach centralnego chłodzenia i ogrzewania. Z pomocą prezentacji rzeczywistych układów skojarzonych pracujących na terenie Polski wykorzystujących urządzenia absorpcyjne, zwrócono uwagę na szeroki wachlarz i potrzebę zastosowań takich urządzeń.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej strony 3 - 8,
ISSN: 0009-4919
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kołoła R., Klugmann-Radziemska E., Lewandowski W.: Rozwój racjonalnej energetyki z wykorzystaniem absorpcyjnych pomp ciepła// Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej. -., nr. nr 6 (2010), s.3-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi