Rozwój technologii fotowoltaicznych na świecie w dobie ogólnoświatowego kryzysu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój technologii fotowoltaicznych na świecie w dobie ogólnoświatowego kryzysu

Abstrakt

Decentralizacja wytwarzania energii, wzrost udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i rozwój kogeneracyjnych systemów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wielu krajach postrzegane jest jako przyszłość energetyki. Bezpieczny długoterminowy plan rozwoju energetyki, wychodzący naprzeciw ochronie środowiska wymaga spełnienia dwóch warunków:• spadku podaży energii ze źródeł konwencjonalnych,• zwiększenia udziału energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE).Zużycie energii elektrycznej w krajach rozwiniętych wzrasta o 1 % rocznie, podczas gdy w krajach rozwijających się - o około 5 % . Powoduje to konieczność poszukiwania źródeł energii elektrycznej poza jej tradycyjnymi źródłami. Tę szansę może wykorzystać fotowoltaika. Spełnia ona wszystkie kryteria, jakie stawia się obecnie źródłom energii: energia słoneczna jest powszechnie dostępna, a ogniwa i moduły fotowoltaiczne są jednym z najbezpieczniejszych - z punktu widzenia ochrony środowiska - urządzeniami do przetwarzania energii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy strony 146 - 174
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E.: Rozwój technologii fotowoltaicznych na świecie w dobie ogólnoświatowego kryzysu// Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy/ ed. red. F. Krawiec. Warszawa: Difin SA, 2010, s.146-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi