Rozwój zintegrowanych systemów bezpieczeństwa transportu na świecie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój zintegrowanych systemów bezpieczeństwa transportu na świecie

Abstrakt

Rozdział monografii o bezpieczeństwie transportu powstałej w ramach projektu pt.: ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' zawierający podrozdziały: wprowadzenie, proces integracji administracji bezpieczeństwa transportu, proces integracji badań przyczyn wypadków, integracja ponadnarodowa, staandardy współczesnej instytucji bezpieczeństwa, podsumowanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. - T. II strony 37 - 53
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Żukowska J.: Rozwój zintegrowanych systemów bezpieczeństwa transportu na świecie// Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. - T. II/ ed. red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2009, s.37-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi