Rtęć w organizmach żywych – źródła i formy występowania, bioakumulacja, metody oznaczania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rtęć w organizmach żywych – źródła i formy występowania, bioakumulacja, metody oznaczania

Abstrakt

Rtęć (Hg) jest metalem ciężkim o znanej i szeroko badanej toksyczności. Toksyczność rtęci zależy od formy chemicznej tego pierwiastka. Metylortęć (MeHg) jest uważana za najbardziej toksyczną formę rtęci, która po spożyciu jest bioakumulowana i biomagnifikowana w organizmach znajdujących się na kolejnych, następujących po sobie, ogniwach łańcucha pokarmowego. W ekosystemach wodnych, mikroorganizmy przekształcają nieorganiczne formy rtęci w metylortęć. Ta organometaliczna forma może łatwo przenikać przez błony komórkowe i odkładać się w tkankach, wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, blokuje również miejsca wiązania enzymów oraz utrudnia syntezę białek. W związku z tym, że rtęć stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, konieczne stało się opracowanie metodyk analitycznych, które będą stanowiły narzędzia do uzyskiwania wiarygodnych informacji analitycznych. W niniejszym rozdziale zestawiono najważniejsze informacje na temat rtęci i jej chemicznych form, źródeł emisji tego pierwiastka do środowiska oraz globalnego cyklu rtęci. Dodatkowo, na podstawie wyników oznaczeń całkowitej zawartości rtęci i jej związków, scharakteryzowano pojęcia bioakumulacji i biomagnifikacji rtęci wzdłuż łańcucha pokarmowego. W rozdziale opisano również metody analityczne wykorzystywane w oznaczaniu rtęci i jej związków.

Autorzy (4)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Konieczka P., Rutkowska M., Misztal-Szkudlińska M., Szefer P.: Rtęć w organizmach żywych – źródła i formy występowania, bioakumulacja, metody oznaczania// Bioanalityka w nauce i życiu/ : , 2020, s.747-757
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 107 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi