Rtęć w rozwoju osobniczym kormorana czarnego i jej biomagnifikacja w odniesieniu do ryb w ekosystemie Zalewu Wiślanego = Mercury in the individual development of Great Cormorants and its biomagnification in relation birds- fish in the Vistula Lagoon - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rtęć w rozwoju osobniczym kormorana czarnego i jej biomagnifikacja w odniesieniu do ryb w ekosystemie Zalewu Wiślanego = Mercury in the individual development of Great Cormorants and its biomagnification in relation birds- fish in the Vistula Lagoon

Abstrakt

Rtęć jest pierwiastkiem, który wykazuje zdolność do kumulacji w glebie, roślinach i organizmach zwierzęcych. Jej związki charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi, włączane są w różnego rodzaju cykle przyrodnicze. Bardzo szkodliwe sa pary rtęci dostające się do organizmów poprzez drogi oddechowe. Substancje toksyczne mogą zostać również wchłonięte wraz z treścią pokarmową i poprzez krew rozprowadzane do różnych tkanek i narządów, gdzie ulegają kumulacji.Głównym celem badań było okreslenie stopnia przenoszenia rtęci w kolejnych etapach rozwoju osobniczego kormorana czarnego, przez oszacowanie współczynnika przenoszenia. Istotne było również zbadanie kierunku przepływu rtęci w ekosystemie Zalewu Wislanego, poprzez oszacowanie współczynnika biomagnifikacji, w relacji troficznej kormoran czarny - ryby.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka strony 103 - 108
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Misztal-Szkudlińska M., Konieczka P., Namieśnik J., Szefer P.: Rtęć w rozwoju osobniczym kormorana czarnego i jej biomagnifikacja w odniesieniu do ryb w ekosystemie Zalewu Wiślanego = Mercury in the individual development of Great Cormorants and its biomagnification in relation birds- fish in the Vistula Lagoon// Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka/ ed. red. L. Falkowska. - Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk: FRUG, 2010, s.103-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi