Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania.

Abstrakt

Książkę poświęcono zasadom projektowania rurociągów podmorskich dalekiego zasięgu, transportujących ropę naftową lub gaz ziemny z podmorskich złóż do baz lądowych. W książce znajdują się rozdziały dotyczące: - podstawowych cech fizykochemicznych ropy naftowej i gazu ziemnego, - sposobów określania średnicy wewnętrznej i grubości ścianki rurociągu, - metod obliczania strat ciśnienia i zmian temperatury przesyłanego medium na długości rurociągu, - wyznaczania mocy stacji przesyłowych, - metod układania rurociągu na dnie morskim.Autor, specjalista w tej dziedzinie, bogaty materiał teoretyczny zilustrował przykładami obliczeniowymi rurociągów już zrealizowanych. Chcąc ułatwić Czytelnikowi korzystanie z publikacji, zamiescił na jej końcu załączniki, w których podał sposoby przeliczania jednostek miar z Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) na układ amerykański oraz tablice ze standardowymi wymiarami rur stosowanych do budowy rurociągów.Książka jest polecana wszystkim inżynierom projektującym systemy rurociągów podmorskich oraz osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji i wydawanie zezwoleń dotyczących budowy rurociągówpodmorskich w polskiej strefie brzegowej. Książka może również stanowić pomoc naukową dla pracowników naukowo-badawczych oraz studentów wydziałów budowlanych i mechanicznych wyższych uczelni technicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Magda W.: Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania.. : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.1 s. ISBN 978-83-01-19734-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 253 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi