Ruting QOS w sieciach NGN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ruting QOS w sieciach NGN

Abstrakt

Znaczna różnorodność usług dostępnych w dzisiejszych sieciach pakietowych wymaga architektur wspierających różnicowanie tych usług, przy jednoczesnym gwarantowaniu jakości usług (QoS). Zapewnienie QoS osiągnąć można jedynie poprzez zastosowanie efektywnych mechanizmów zarówno na poziomie obsługi pakietów jak i strumieni. Jednym z bardzo istotnych mechanizmów na poziomie pakietów jest wyznaczanie dróg połączeniowych. Jest to proces bardzo krytyczny od którego zależy zarówno zapewnienie wymaganej jakości, jak również jak najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Aktualnie stosowane mechanizmy trasowania (rutingu) są bardzo różnorodne, aczkolwiek nie zapewniają QoS. Istnieje realna potrzeba prowadzenia badań nad algorytmami rutingu w celu wypracowania realnych do zastosowania modeli w działających sieciach pakietowych. W niniejszym opracowaniu podjęto się analizy problemu i nakreślono obszary możliwych rozwiązań. Przedstawiono również bieżący stan prac oraz kierunki badań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Internet 2009 strony 149 - 172
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czarkowski M., Kaczmarek S.: Ruting QOS w sieciach NGN// Internet 2009/ ed. eds. D. J. Bem, A. Kasprzak, M. Szymanowski, T. Więckowski, Politechnika Wrocławska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, s.149-172
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi