Ruting w sieciach sensorowych typu ad hc - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ruting w sieciach sensorowych typu ad hc

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące rutingu w nowoczesnych sieciach sensorowych typu ad hoc.Omówiono tematykę rutingu w mobilnych sieciach komputerowych typu ad hoc (podział i opis najbardziej popularnych protokołów rutingu). Scharakteryzowano cechy sieci sensorowych ad hoc i wymagania jakie stawiają procesom rutingu. Przedstawiono czynniki wpływające na wydajność rutingu w nowoczesnej sieci czujników i oceniono przydatność protokołów MANET na potrzeby sieci sensorowych.. Poruszono i przeanalizowano zagadnienia rutingu geograficznego oraz aspekty energetyczne rutingu jako jedne z parametrów optymalizacyjnych w rutnigu sieci omawianego typu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Orlikowski R.: Ruting w sieciach sensorowych typu ad hc// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi