Rynek papierów dłużnych przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rynek papierów dłużnych przedsiębiorstw

Abstrakt

Przedsiębiorstwa dokonujące emisji papierów dłużnych mogą pozyskiwać w ten sposób kapitał na rynku krajowym bądź międzynarodowym. W niniejszym rozdziale monografii dokonano analizy ilościowej tych rynków. Uwzględniono przy tym podstawy prawne emisji papierów dłużnych, wymagania stawiane emitentom tych papierów oraz wady i zalety tej formy finansowania dla przedsiębiorstw działających w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i źródła jego finansowania : monografia Katedry Finansów strony 89 - 99
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Rynek papierów dłużnych przedsiębiorstw// Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i źródła jego finansowania : monografia Katedry Finansów/ ed. [red. nauk. Gabriela Golawska-Witkowska] ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. [Katedra Finansów]. Gdańsk: Katedra Finansów. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2006, s.89-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi