RYNEK PRACY w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie Azerbejdżanu i Polski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

RYNEK PRACY w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie Azerbejdżanu i Polski

Abstrakt

Nieoczekiwane pojawienie się pandemii COVID-19 spowodowało prawdziwą rewolucję w wielu sektorach gospodarek na całym świecie. Jedne z nich dotknięte zostały bardziej niż inne, a z kolei niektóre, jak na przykład branża e-commerce, kurierska, EdTech – edukacja online, przeżywały wręcz prawdziwy rozkwit. W zasadzie można powiedzieć, że każde państwo odczuwa skutki pandemii, zwłaszcza te negatywne, choć oczywiście uwarunkowane jest to wieloma różnymi czynnikami. Kryzys nie ominął też rynków pracy na całym świecie. Panująca na nich sytuacja w dość dużym stopniu uzależniona jest od ich kondycji z czasów sprzed pandemii, a także efektywności mechanizmów, zwłaszcza w kontekście adaptacji i funkcjonowania w turbulentnym otoczeniu. Polityka rynku pracy w poszczególnych krajach stanęła przed trudnym zadaniem, jakim jest konieczność wdrażania rozwiązań, często innowacyjnych, które pomogą zapobiec wzrastającej stopie bezrobocia oraz zapewnić równowagę w obszarze popytu i podaży pracowników, uwzględniając kształtujący się nowy profil kompetencyjny pracowników na rynku pandemicznym, a także w niedalekiej przyszłości popandemicznej. Autorzy niniejszej monografii podjęli próbę identyfikacji kluczowych trendów i zjawisk na dotkniętych skutkami pandemii rynkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji panującej w Azerbejdżanie i Polsce. Analizę rynku pracy oparto na wynikach własnych badań empirycznych. Cele szczegółowe pracy dotyczyły m.in. charakterystyki rynków pracy w Azerbejdżanie i Polsce; określenia sytuacji różnych grup społecznych (kobiet, pracowników 50+, młodych pracowników) na rynku pracy w okresie kryzysu; identyfikacji sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych w korporacjach i MSP w kontekście pandemii COVID-19.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Gomółka K., Kacprzak M., Kmieć D., Król A., Majewski J.: RYNEK PRACY w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie Azerbejdżanu i Polski. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2021.125 s. ISBN 978-83-8237-042-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 235 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi