RYNEK PRACY WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I SPOŁECZNYCH W KRAJACH UE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

RYNEK PRACY WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I SPOŁECZNYCH W KRAJACH UE

Abstrakt

Obserwowane procesy demograficzne w krajach UE stają się wyzwaniem dla krajowych rynków pracy, gdyż powodują systematyczne zmniejszanie się zasobów siły roboczej oraz zwiększanie udziału osób starszych. Z problemami, z którymi muszą zmierzyć się poszczególne gospodarki to przede wszystkim aktywizacja zawodowa ludzi młodych, kobiet i ludzi powyżej 50 roku życia. Problemem na rynku pracy może być również zatrudnianie osób powyżej 60 roku życia, czyli tych, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Z dotychczasowych badań wynika, że zasygnalizowane problemy są wciąż aktualne i wymagają podejmowania wielu działań ze strony państwa, polegających między innymi na opracowaniu długookresowej strategii makroekonomicznej w obszarze polityki zatrudnienia i wdrażania reform często nie znajdujących akceptacji społecznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 89 - 102,
ISSN: 2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: RYNEK PRACY WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I SPOŁECZNYCH W KRAJACH UE // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 214 (2015), s.89-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi