Ryzyko bankowe i metody jego ograniczenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ryzyko bankowe i metody jego ograniczenia

Abstrakt

W pracy przedstawiono bank jako podmiot systemy. Takie ujęcie wymagało zdefiniowania pojęcia ''system'' oraz oznaczenia jego cech. Zgodnie z przyjętą koncepcją, założono, że bank funkcjonuje w warunkach permanentnego ryzyka. Ponieważ jest on instytucją zaufania publicznego, rozważono konieczność podjęcia działań zmierzających do minimalizowania zagrożeń tkwiących w jego działalności. W monografii określono sposoby ograniczania ryzyka bankowego. Obejmują one jego identyfikację, kwantyfikację, fazy zarządzania nim oraz kontrolę wewnętrzną. W pracy dokonano przeglądu różnych rodzajów ryzyk bankowych, istniejących w polskim systemie bankowym wraz z określeniem instrumentów ich rozpoznania i szacowania. Stwierdzono, że poprzez planowanie i organizowanie działań ograniczających ryzyko, motywowania pracowników do współpracy przy tworzeniu bezpiecznego banku i kontrolowanie podjętych działań. Podkreślono znaczenie poszczególnych faz sterowania ryzykiem bankowym. Na podstawie przeprowadzonych rozważań teoretycznych oraz danych empirycznych stwierdzono, że takie systemowe ujęcie umożliwia minimalizowanie ryzyka, stanowiącego atrybut działalności każdego podmiotu na rynku, w tym także banku komercyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Rzeczycka A.: Ryzyko bankowe i metody jego ograniczenia. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2002.149 s. ISBN 83-7348-003-X
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 333 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi