Ryzyko ponoszone przez producenta i konsumenta z powodu niepewności pomiarów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ryzyko ponoszone przez producenta i konsumenta z powodu niepewności pomiarów

Abstrakt

Przeprowadzono krytyczną dyskusję stosowanych w literaturze definicji ryzyka błędnych decyzji wynikających z niepewności pomiarów. Dla znanych rozkładów prawdopodobieństwa charakteryzujących produkcję i aparaturę pomiarową dokonano analizy ryzyka na przykładzie testowania amplitudy napięcia. Pokazano, że tradycyjne definicje ryzyka producenta i ryzyka konsumenta są przypisywane prawdopodobieństwom zaniżonym. Porównano je z definicjami lepiej dostosowanymi do praktyki produkcyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 1061 - 1064,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Toczek W.: Ryzyko ponoszone przez producenta i konsumenta z powodu niepewności pomiarów// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. nr 12 (2012), s.1061-1064
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi