Ryzyko walutowe w działalności banków w Polsce : wybrane problemy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ryzyko walutowe w działalności banków w Polsce : wybrane problemy

Abstrakt

W opracowaniu scharakteryzowano istotę ryzyka walutowego. Dokonano przeglądu metod jego identyfikacji i ograniczania. Szczególne miejsce w ograniczaniu tego ryzyka przypisano wymogom kapitałowym, określonym w Nowej Umowie Kapitałowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź nr R. 11, strony 77 - 83,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G.: Ryzyko walutowe w działalności banków w Polsce : wybrane problemy// Pieniądze i Więź. -Vol. R. 11., nr. nr 1 (2008), s.77-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi