Rzeczywiste charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników różnicowoprądowych 30 mA przy prądzie sinusoidalnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rzeczywiste charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników różnicowoprądowych 30 mA przy prądzie sinusoidalnym

Abstrakt

Przedstawiono wymagania norm odnoszące się do charakterystyki czasowo-prądowej wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania równym 30 mA. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych czasu wyłączania takich wyłączników przy sinusoidalnym prądzie różnicowym i oceniono je z punktu widzenia tych wymagań. Badania wykazały, że czasy wyłączania dwóch lub większej liczby porównywanych wyłączników różnicowoprądowych mogą się znacznie różnić. W przypadku niektórych wyłączników duże różnice w tych czasach wystąpiły dla danego wyłącznika w kolejnych próbach prądem o takich samych parametrach. Jednak jest to zjawisko normalne i nie powinno być podstawą do negatywnej oceny stanu wyłącznika różnicowoprądowego, o ile nie są przekroczone dopuszczalne czasy określone w normie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
elektro.info strony 66 - 69,
ISSN: 1642-8722
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Rzeczywiste charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników różnicowoprądowych 30 mA przy prądzie sinusoidalnym// elektro.info -,iss. 9 (2020), s.66-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi