"Rzemieślnicza sztuka" budowania relacji w strukturach samorządności studenckiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

"Rzemieślnicza sztuka" budowania relacji w strukturach samorządności studenckiej

Abstrakt

Artykuł opisuje rzemieślniczą sztukę budowania relacji partnerskich na polskich uczelniach. W tym celu posłużono się doświadczeniami Politechniki Gdańskiej - opracowano trójkąt relacji partnerskich pod kątem braku relacji partnerskich pomiędzy poszczególnymi grupami relacji uczelnianych: "Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie można zauważyć, iż wśród ludzi wzrasta świadomość znaczenia dobrych relacji wzajemnych. Trend ten przenosi się także w różne obszary gospodarki, kreując pozytywne reakcje otoczenia. Obszarem, w którym zaobserwowano wzrost zainteresowania tematyką relacji, są uczelnie wyższe. Uczelnia to instytucja, która u swoich podstaw ma potrzebę budowania i utrzymywania relacji, dlatego rzeczą niezwykle istotną jest to, aby wyodrębnić podstawowe rodzaje relacji przebiegających między podmiotami. Pod pojęciem „sztuka rzemieślnicza” należy rozumieć wszelkie działania zmierzające do budowania relacji. Można je określić jako bardzo podstawowe i powtarzalne, jednakowoż niezbędne, gdyż tworzą fundamenty kolejnych działań."

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
QUO VADIS MARKETINGU : Konsument w świetle nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych strony 47 - 52
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dzienisz W., Nagucka E.: "Rzemieślnicza sztuka" budowania relacji w strukturach samorządności studenckiej// QUO VADIS MARKETINGU : Konsument w świetle nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych/ ed. G. Rosa; A. Smalec; L. Garcz Szczecin: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne o. Wojewódzki w Szczecinie, 2010, s.47-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi