Rzeźba w przestrzeni publicznej współczesnego miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rzeźba w przestrzeni publicznej współczesnego miasta

Abstrakt

Przedstawiono jak istotna rolę może i powinna we współczesnym mieście pełnić rzeźba jako integralny element tworzący tożsamość przestrzeni publicznej w obecnej zglobalizowanej przestrzeni miejskiej, która niestety pozbawiana jest reliktów dawnej tożsamości kulturowej. Ananlizie poddano także celowość narzucania nowej aranżacji miejsca publicznego przy pomocy dogęszczania rzeźbami miejsc wspólnych dla mieszkańców i turystów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy kształtowania przestrzeni publicznych strony 179 - 183
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pokrzywnicka K.: Rzeźba w przestrzeni publicznej współczesnego miasta// Problemy kształtowania przestrzeni publicznych/ ed. ed. Lorens Piotr, Politechnika Gdańska. Gdańsk: Urbanista, 2010, s.179-183
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi