(S)-trans-cyclohexane-1,2-dicarboximide. Acta Cryst. Sect.C Crystal Struct.Commun.**2002 vol. 58 s. 0661-0662, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 12 poz. Imid kwasu (S)-trans-cykloheksanodikarboksylowego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

(S)-trans-cyclohexane-1,2-dicarboximide. Acta Cryst. Sect.C Crystal Struct.Commun.**2002 vol. 58 s. 0661-0662, 2 rys. 2 tab. bibliogr. 12 poz. Imid kwasu (S)-trans-cykloheksanodikarboksylowego.

Abstrakt

Analiza rentgenograficzna monokryształów imidu kwasu (S)-trans-cykloheksano-dikarboksylowego wykazała, że imidowy chromofor jest znacznie odkształconyod planarności. Fragment pięcioczłonowego pierścienia zawierający funkcjęimidową jest silnie pofałdowany i przyjmuje konformację typu półkrzesła.Pierścień sześcioczłonowy występuje w nieznacznie zniekształconej konforma-cji typu krzesło. W sieci krystalicznej cząsteczki układają się w nieskoń-czone łańcuchy, w których obserwowano silne wiązania wodorowe N-H....O orazsłabsze C-H...O.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi