Sacharydy - występowanie i znaczenie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sacharydy - występowanie i znaczenie

Abstrakt

Rozdział porusza takie zaganienia jak: struktura i nazewnictwo sacharydów, sposoby ich oznaczenia w żywności, zawartość w żywności, chemiczne i fizyczne właściwości oraz przemiany w warunkach przechowywania i przetwarzania, celowe modyfikowanie skrobi, a także rola sacharydów w tworzeniu sensorycznych cech żywności i żywieniu człowieka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Chemia żywności. Główne składniki żywności. - Tom : 1 strony 87 - 133
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Staroszczyk H.: Sacharydy - występowanie i znaczenie// W : Chemia żywności. Główne składniki żywności. - Tom : 1/ ed. Zdzisław E. Sikorski, Hanna Staroszczyk Warszawa: Wydawnictwo WNT, 2015, s.87-133
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 344 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi