Samonośne warstwy LSFO na bolometry wykonane technologią LTCC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Samonośne warstwy LSFO na bolometry wykonane technologią LTCC

Abstrakt

Opisano sposób produkcji ceramicznych, przewodzących warstwtypu perowskitu z niestechiometrycznych tlenków lantanowo-strontowo żelazowych (LSFO) wykonanych technologią LTCC )low temperature co-fired ceramics). Zaprezentowano pomiary parametrów tych warstw, charakteryzujących ich przydatność do produkcji bolometrów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Łoziński A., Rydzewska S., Wierzba P.: Samonośne warstwy LSFO na bolometry wykonane technologią LTCC// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi