Samooptymalizujące adaptacyjne tłumienie zakłóceń wąskopasmowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Samooptymalizujące adaptacyjne tłumienie zakłóceń wąskopasmowych

Abstrakt

W rozprawie opracowano nową metodę aktywnego tłumienia niestacjonarnych zakłóceń wąskopasmowych działających na wyjściu nieznanego obiektu.Zaproponowany regulator składa się z dwóch pętli. W pętli wewnętrznej, w oparciu o bieżącą prognozę zakłócenia oraz tzw. nominalny (założony) model obiektu, wyznaczany jest sygnał sterujący. Charakterystyczną cechą tej pętli jest to, że wzmocnienie adaptacji predyktora zakłóceń jest zespolone. Rozwiązanie to pozwala na prostą kompensację nieuniknionych rozbieżności pomiędzy modelem nominalnym i prawdziwym obiektem, które mogą być dwojakiej natury: dotyczyć wzmocnienia obiektu, bądź wprowadzanego przez niego przesunięcia fazowego. Kompensacja obu błędów może być dokonana przez odpowiedni wybór modułu i argumentu współczynnika wzmocnienia adaptacji. Osobna, zewnętrzna, pętla stroi wspomniany zespolony współczynnik adaptacji tak, aby skompensować błędy modelowania oraz zoptymalizować pracę pętli wewnętrznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi