Sankcje w prawie gospodarczym na przykładzie negatywnych i pozytywnych sankcji w prawie upadłościowym

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i ocena skuteczności funkcjonowania sankcji negatywnych i pozytywnych w prawie w prawie upadłościowym.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO strony 130 - 142,
ISSN: 1896-8996
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Morawska S., Banasik P.: Sankcje w prawie gospodarczym na przykładzie negatywnych i pozytywnych sankcji w prawie upadłościowym// PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO. -., nr. 1 (2017), s.130-142
wyświetlono 17 razy
Meta Tagi