Sąsiedztwo formy, funkcji i znaczeń w ocenach środowiskowych na przykładzie obwodnic aglomeracji gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sąsiedztwo formy, funkcji i znaczeń w ocenach środowiskowych na przykładzie obwodnic aglomeracji gdańskiej

Abstrakt

Artykuł prezentuje nowe podejście do interpretacji oceny znaczenia zagrożeń dla walorów przestrzeni, w tym krajobrazu, wynikających z realizacji nowych przedsięwzięć. Zaprezentowana metoda porządkuje i poszerza dotychczas stosowane sposoby oceny. Przedstawiono systematykę służącą badaniu relacji pomiędzy naruszanym środowiskiem a wprowadzanymi inwestycjami w odniesieniu do sąsiedztwa funkcji, formy i znaczeń oraz zaprezentowano korzyści płynące z takiego ujęcia. Do rozważań posłużył przykład przestrzeni podmiejskich aglomeracji gdańskiej, zagrożonych planowanymi trasami drogowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Ocen Środowiskowych strony 53 - 63,
ISSN: 1507-0441
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Sąsiedztwo formy, funkcji i znaczeń w ocenach środowiskowych na przykładzie obwodnic aglomeracji gdańskiej// Problemy Ocen Środowiskowych. -., nr. 4 (2002), s.53-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi