Satelitarna telekomunikacja osobista - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Satelitarna telekomunikacja osobista

Abstrakt

Omówiono stan obecny i perspektywy rozwojowe satelitarnych systemów telekomunikacji osobistej. Scharakteryzowano takie systemy pod względem rodzaju orbity i budowy konstelacji satelitarnej, z czego wynikają właściwości użytkowe określonego rozwiązania. W szczególności porównano systemy nisko i wysokoorbitowe, w tym także uruchomione ostatnio systemy satelitarnej telefonii komórkowej. Następnie opisano europejski program badawczy ACTS, dotyczący satelitarnej telekomunikacji osobistej niskoorbitowej, którego wyniki stanowią podstawę specyfikacji standardu segmentu satelitarnego w przyszłym systemie trzeciej generacji UMTS, tzw. LEO-S-UMTS. Przedstawiono także konkurencyjny do tego standard segmentu wysokoorbitowego GEO-S-UMTS oraz projekt osobistej telekomunikacji lotniczej o nazwie Wireless Cabin. W podsumowaniu wskazano trendy rozwojowe i uwarunkowania rynkowe w omawianej dziedzinie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności strony 31 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Katulski R.: Satelitarna telekomunikacja osobista// Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności/ ed. Z. Kitowski, J. Lisowski Gdynia: AMW, 2003, s.31-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi