Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji - studium przypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji - studium przypadku

Abstrakt

W artykule zaprezentowano znaczenie satysfakcji – w kontekście koncepcji marketingu relacji – jako źródła sukcesu organizacji. Przedstawiono istotę pojęcia satysfakcji klienta w usługach oraz zaprezentowano modele satysfakcji usługobiorcy i sposoby jej oceny. Rozważania w obszarze przedmiotu badań dotyczą innowacyjnych usług informatycznych dedykowanych do potrzeb indywidualnych klientów biznesowych. Na podstawie studium przypadku – Firmy MindsEater – wykazano znaczenie budowania relacji i osiągania satysfakcji klientów w procesie kształtowania przewagi na konkurencyjnym rynku usług w branży IT. Przedstawione w artykule przykłady wykorzystania wiedzy eksperckiej i umiejętności jej zastosowania w praktyce gospodarczej mogą być inspiracją dla innych przedsiębiorstw.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie strony 81 - 91,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E., Badzińska E.: Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji - studium przypadku// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. 875, 41, t. 1 (2015), s.81-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi