Sawdust size distribution analysis of thermally modified and unmodified oak wood sawed on the frame sawing machine PRW15-M - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sawdust size distribution analysis of thermally modified and unmodified oak wood sawed on the frame sawing machine PRW15-M

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki analizy granulometrycznej składu wiórów drewna dębowego niemodyfikowanego i modyfikowanego termicznie uzyskanych podczas piłowania na pilarce ramowej PRW15-M z prędkością posuwu 1.67 mmin-1. Otrzymane trociny termicznie modyfikowanego drewna dębowego składają się z wiórów o ziarnistości w przedziale od 44.7 mm do 4.6 mm, podczas gdy dla drewna niemodyfikowanego zaobserwowano zmiany ziarnistości w granicach od 44.8 mm do 12.1 mm. W obydwu przypadkach trociny maja charakter polidispersyjnych fibryli o znacznym wydłużeniu w jednym wymiarze. Zauważono, iż trociny drewna modyfikowanego termicznie są drobniejsze od trocin z drewna niemodyfikowanego ze znacznym udziałem frakcji o granulacji w zakresie od 125-500 μm i nieznacznym wzrostem frakcji o wielkości cząstek w zakresie 32-125 μm.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation
ISSN: 1898-8857
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Dzurenda L., Orłowski K., Grześkiewicz M., Pauliny D.: Sawdust size distribution analysis of thermally modified and unmodified oak wood sawed on the frame sawing machine PRW15-M// Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation. -., nr. Nr 68 (2009),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi