Scattering by an array of conducting, lossy dielectric, ferrite and pseudochiral cylinders. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scattering by an array of conducting, lossy dielectric, ferrite and pseudochiral cylinders.

Abstrakt

Opisano metodę analizy rozpraszania fali elektromagnetycznej w systemach zawierających cylindryczne pręty dielektryczne, metalowe, ferytowe i pseudochiralne i wykorzystanie w/w metody w problemach zamkniętych i znajdowanie macierzy rozpraszania wieloportowych złączy falowodowych oraz w problemach otwartych i badanie charakterystyk rozpraszania zarówno w strefie dalekiej jaki bliskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS nr 17, strony 617 - 618,
ISSN: 0920-5071
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Polewski M., Mazur J.: Scattering by an array of conducting, lossy dielectric, ferrite and pseudochiral cylinders. // JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS. -Vol. 17., nr. 4 (2003), s.617-618
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi