Scenariusz rozwoju dla obszaru Bezpieczeństwo żywności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scenariusz rozwoju dla obszaru Bezpieczeństwo żywności

Abstrakt

Opracowanie jest częścią foresightu technologicznego: Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, wykonanego w ramach projektu, realizowanego w latach 2009-2011 przez konsorcjum: Instytut Ogrodnictwa (dawniej Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa) w Skierniewicach, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Politechnikę Łódzką.Na podstawie ocen ekspertów gospodarki żywnościowej w Polsce, wypracowanych wcześniej w ramach badań delfickich, w opracowaniu przedstawiono technologie krytyczne wzięte pod uwagę przy budowaniu wizji scenariusza rozwoju dla obszaru ''Bezpieczeństwo żywności''. Oceniono wzajemne powiązania między technologiami krytycznymi, oszacowano prawdopodobny okres ich wdrożenia oraz określono technologie, dla których polski przemysł będzie w stanie osiągnąć pozycję lidera. Sporządzono mapy pozycjonowania technologii oraz wskazano technologie z potencjałem na sukces polskiego przemysłu. Sformułowano wizję sukcesu dla obszaru ''Bezpieczeństwo żywności'' w perspektywie do 2030 roku, w tym determinanty i miary sukcesu technologii oraz trendy, czynniki sprawcze i zagrożenia dla realizacji wizji sukcesu. Rozważania kończą się podsumowaniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Żywność i żywienie w XXI wieku. Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Koszałka J., Klepka M.: Scenariusz rozwoju dla obszaru Bezpieczeństwo żywności// Żywność i żywienie w XXI wieku. Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego/ ed. ed. Lech Michalczuk Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2011, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi