Scenariusz rozwoju dla obszaru Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucji i marketing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scenariusz rozwoju dla obszaru Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucji i marketing

Abstrakt

Opracowanie jest częścią foresightu technologicznego: Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, wykonanego w ramach projektu, realizowanego w latach 2009-2011 przez konsorcjum: Instytut Ogrodnictwa (dawniej Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa) w Skierniewicach, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Politechnikę Łódzką. Na podstawie wyników sesji delfickich, przeprowadzonych z ekspertami gospodarki żywnościowej w Polsce w ramach działań poprzedzających opracowanie scenariusza, wyodrębniono technologie krytyczne dla obszaru ''Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucja i marketing''. Oceniono powiązania między poszczególnymi technologiami krytycznymi, oszacowano prawdopodobny okres ich wdrożenia oraz wskazano technologie krytyczne, dla których polski przemysł będzie w stanie osiągnąć pozycję lidera. Przeprowadzono pozycjonowanie technologii sporządzając mapy pozycjonowania oraz wskazano technologie w ramach których polski przemysł rolno-spożywczy ma szanse osiagnąć sukces. Określono determinanty i miary sukcesu technologii oraz sporządzono listę najważniejszych trendów, czynników sprawczych i zagrożeń, wpływających na realizację scenariusza obszaru ''Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucja i marketing''. Sporządzono plan akcji dla realizacji wizji, kończąc rozważania podsumowaniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Żywność i żywienie w XXI wieku. Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Klajbor T., Koszałka J.: Scenariusz rozwoju dla obszaru Zarządzanie procesem produkcji, dystrybucji i marketing// Żywność i żywienie w XXI wieku. Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego/ ed. ed. Lech Michalczuk Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2011, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi