Scenariusze hierarchicznej klasteryzacji wykonywane w środowisku BeesyCluster - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scenariusze hierarchicznej klasteryzacji wykonywane w środowisku BeesyCluster

Abstrakt

Przedstawiono szczególnego rodzaju porządkowanie zbioru danychz użyciem tzw. hierarchicznej klasteryzacji. Metoda ta, przy użyciu określonej miary podobieństwa, łączy podobne do siebie dane w grupy tworząc tzw. klastry, które wcześniej nie były dane explicite. Opisano klasteryzację typu skupiającego, typu dzielącego oraz zaproponowano typ mieszany. Przedstawiono koncepcje realizacji algorytmów klasteryzacji poprzez scenariusze usług udostępnianych przez BeesyCluster. Jako dane testowe wykorzystano artykułyWikipedii, dla których w oparciu o wzajemne referencje utworzono komputerową reprezentację umo»liwiającą automatyczne uporządkowanie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(BeesyCluster - środowisko scenariuszy usług) strony 157 - 170
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Draszawka K.: Scenariusze hierarchicznej klasteryzacji wykonywane w środowisku BeesyCluster// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(BeesyCluster - środowisko scenariuszy usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.157-170
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi