Scenariusze operacji biznesowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scenariusze operacji biznesowych

Abstrakt

Skoncentrowano się na aplikacjach realizujących usługi możliwe do pełnej, bądź przynajmniej częściowej, automatyzacji. W zakresie tym omówiono usługi sektora bankowego oraz giełdowego, w których jedynie strategiczne decyzje są podejmowane przez czynnik ludzki, natomiast całość właściwych sparametryzowanych usług składowych może być zrealizowana autonomicznie. Przedstawiono technologiczne możliwości modelowania oraz realizacji scenariuszy operacji biznesowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Przykłady scenariuszy przedsięwzięć dla różnych zastosowań) strony 113 - 120
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Scenariusze operacji biznesowych// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Przykłady scenariuszy przedsięwzięć dla różnych zastosowań)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.113-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi