Scenariusze przepływu pracy sprzężone z automatyczną akwizycją danych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scenariusze przepływu pracy sprzężone z automatyczną akwizycją danych

Abstrakt

Przedstawiono tematykę inteligentnych przepływów pracy (smart workflow). Przedstawiono aplikacje oparte o inteligentne scenariusz przepływu pracy: sterowanie systemem audio, monitorowanie warunków środowiskowych pomieszczenia i dynamiczną kontekstową listę zadań. Opisano komponentową architekturę systemu. Opisano etapy poszerzające proces projektowania i implementacji. Wskazano na problemy występujące podczas wykonywania tych aplikacji i przedstawiano sposoby ich rozwiązania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Przykłady scenariuszy przedsięwzięć dla różnych zastosowań) strony 91 - 103
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dziubich T.: Scenariusze przepływu pracy sprzężone z automatyczną akwizycją danych// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Przykłady scenariuszy przedsięwzięć dla różnych zastosowań)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.91-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi