Ścieżki energetyczne dla Gdańska. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ścieżki energetyczne dla Gdańska.

Abstrakt

W referacie zaprezentowano ścieżki energetyczne dla Gdańska w trzech horyzontach czasowych: krótkoterminowym (2012), średnioterminowym (2020) i długoterminowym (2050). Ścieżka energetyczna to propozycja przedsięwzięć dotyczących systemu energetycznego na danym obszarze. Referat jest rezultatem badań prowadzonych w ramach projektu PATHways TO Renewable and Efficient energy Systems (PATH-TO-RES), wspieranego przez program Komisji Europejskiej SAVE Altener Intelligent Energy Europe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica nr R. 1, strony 4 - 19,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Buriak J., Jaskólski M.: Ścieżki energetyczne dla Gdańska.// Acta Energetica. -Vol. R. 1., nr. nr 2 (2009), s.4-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi